Pro žadatele

Jste železničář a stal se Vám těžký pracovní úraz? Ztratili jste rodinného příslušníka (železničáře), který při plnění pracovních úkolů či v souvislosti s nimi přišel o život? Znáte železničáře či jeho rodinu, kteří se nacházejí v těžké životní situaci způsobené vnějšími zásahy (vážné onemocnění, živelné pohromy apod.)? Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM je připraven pomoci železničářům a jejich rodinám, kteří se bez vlastního přičinění ocitli ve složité životní situaci.

Více informací

Pro dárce

Číslo transparentního účtu:

2402887002 / 5500

Údaje pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ66 5500 0000 0024 0288 7002

BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP

Více informací